Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn việc áp dụng CNTT trong phòng, chóng dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh

Trang chủ Tin tức

Hướng dẫn việc áp dụng CNTT trong phòng, chóng dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh

Thực hiện Công văn số 910/STTTT-CNTT ngày 05 tháng 9 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh. Theo đó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Thủ trưởng các Phòng chuyên môn, Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Tỉnh

            - Cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh và khai báo thông tin cá nhân đầy đủ, thường xuyên khai báo y tế trên ứng dụng; Khi vào/ra các địa điểm công cộng phải quét mã QR để hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; Xuất trình mã QR trên phần mềm khi đi lấy mẫu xét nghiệm để được lập danh sách và thông báo kết quả xét nghiệm qua phần mềm một cách nhanh chóng.

            - Cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên điện thoại thông minh và thực hiện khai báo đầy đủ thông tin trên ứng dụng để đăng ký tiêm chủng và nhận được giấy chứng nhận tiêm chủng qua phần mềm

            - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm trên có tại địa chỉ https://covid19.tech.gov.vn/danh-cho-nguoi-dan.

            2. Đối với cơ quan, tổ chức

            - Chỉ đạo và giám sát các công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, tổ chức mình gương mẫu thực hiện Mục 1. của văn bản này.

- Thực hiện tạo mã QR địa điểm trên ứng dụng Bluezone hoặc trên hệ thống khai báo y tế tại địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn và dán mã QR tại điểm kiểm soát để biết được danh sách người vào, ra địa điểm.

            - Yêu cầu bắt buộc người vào, ra cơ quan phải khai báo y tế và quét mã QR bằng phần mềm Bluezone. Trường hợp người vào, ra không có điện thoại thông minh thì người quản lý địa điểm phải khai hộ.

            - Định kỳ hàng ngày vào trang https://qr.tokhaiyte.vn để  thống kê người vào ra các địa điểm do địa phương, đơn vị mình tạo mã QR; vào trang https://quanly.bluezone.gov.vn để theo dõi tình hình quét mã QR tại các điểm công cộng trên địa bàn mình phụ trách, đồng thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị do người dân gửi qua phần mềm.

            - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng tại địa chỉ https://covid19.tech.gov.vn/danh-cho-co-quan-to-chuc.         

            Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương, đơn vị liên hệ ông Châu Văn Tiền, điện thoại/zalo: 0917.116189, thư điện tử: cvtien@dongthap.gov.vn hoặc bà Hồ Yến Nhi, điện thoại/zalo: 0766.730269, thư điện tử: hynhi@dongthap.gov.vn để được hỗ trợ.

Nguồn: 2487/SNN-VP

MV