CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Nội dung:

1) Phòng Chuyên môn thuộc Sở:

a) Văn phòng Sở.

b) Thanh tra Sở.

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

2. Các chi cục trực thuộc Sở:

a) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

b) Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản.

c) Chi cục Kiểm lâm.

d) Chi cục Thuỷ lợi.

đ) Chi cục Phát triển nông thôn.

3. Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở:

a) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Quản lý  khai thác công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn.

b) Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

video dich vu cong

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner khảo sát độ hài lòng

Banner dịch vụ công

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Bộ Nông nghiệp

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website