Untitled Nội dung bài viết (web) cơ bản

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: số 533, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân,  thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: (0277) 3851.427;  Fax:(0277) 3853.514

Website: http://www.snnptnt.dongthap.gov.vn; Email: vtsnnptnt@dongthap.gov.vn

I. Ban Giám đốc Sở

Nguyễn Văn Vũ Minh

Giám đốc

nguyenvanvuminh0983@gmail.com

nvvminh.snnptnt@dongthap.gov.vn

0919.906.264

Lê Quốc Điền

Phó Giám đốc

diensofri72@gmail.com

lqdien.snnptnt@dongthap.gov.vn

0944.221.157

Huỳnh Tất Đạt

Phó Giám đốc

htdatdongthap@gmail.com

htdat.ubnd@dongthap.gov.vn

0904.722.743

Huỳnh Minh Đường

Phó Giám đốc

minhduongcctl@gmail.com

hmduong.snn@dongthap.gov.vn

0901.014.030

II. Văn phòng Sở;  (0277) 3851.427; Fax: (0277) 3853.514; Email: vtsnnptnt@dongthap.gov.vn

Lê Duy Lam

Chánh VP

duylamtsdt@gmail.com

ldlam.snn@dongthap.gov.vn

(0277) 3851.427

0932.938.688

Huỳnh Thái Phong

Phó Chánh VP

thaiphong8382@gmail.com

hthaiphong.snnptnt@dongthap.gov.vn

0939.686.272

Lê Thị Kiều Trang

Phó Chánh VP

kieutrang1973@gmail.com

ltktrang.snn@dongthap.gov.vn

0918.515.145

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Phó Chánh VP

nguyenthingocthao128@gmail.com

ntnthao.snnptnt@dongthap.gov.vn

0939.068.052

Nguyễn Minh Vương

Chuyên viên

minhvuong.snn@gmail.com

nmvuong.snn@dongthap.gov.vn

(0277) 3895.000

0914.650.919

Trần Thanh Tuyền

Chuyên viên

tranthanhtuyensnndt@gmail.com

tttuyen.snnptnt@dongthap.gov.vn

(0277) 3856.058

0986.289.646

Trần Thị Tuyết Hồng

Chuyên viên

tuyethong668@gmail.com

ttthong.snn@dongthap.gov.vn

(0277) 3856.058

0939.314.668

Nguyễn Thị Phượng Phiến

Kế toán

phuongphien020179@gmail.com

ntpphien.snnptnt@dongthap.gov.vn

(0277) 3854.657

0984.453.608

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Chuyên viên

tuyetloan747@gmail.com

nttloan.snn@dongthap.gov.vn

0939.899.088

Phạm Duy Tâm

Chuyên viên

duytamtam60@gmail.com

0326.189.988

Lê Hồng Thái

Chuyên viên

lethaiptntdt@gmail.com

lhthai.snnptnt@dongthap.gov.vn

0989.830.230

Nguyễn Thị Thu Thảo

Chuyên viên

Thuthao.tbkc@gmail.com

nttthao@dongthap.gov.vn

0382.111.691

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Chuyên viên

(Văn thư đi Sở)

mytrangtpcl@gmail.com

ntmtrang.snnptnt@dongthap.gov.vn

(0277) 3851.427

0939.559.775

Nguyễn Quế Thanh

Chuyên viên

(Văn thư đến Sở)

nguyenquethanh87@gmail.com

nqthanh.snnptnt@dongthap.gov.vn

(0277) 3851.427

0356.012.311

Nguyễn Anh Tuấn

Cán sự

 

0985.776.427

Lê Văn Mum

Tài xế

 

0918.365.427

Trần Thanh Sang

Tài xế

 

0902.474.225

III. Phòng KH-TC; (0277) 3851.815; Fax: (0277) 3875.166; Email: pkhtc.snn@dongthap.gov.vn

Lê Hoàng Anh

Trưởng Phòng

hoanganh51@gmail.com

lhanh.snn@dongthap.gov.vn

(0277) 3851.815

0946.433.306

Đỗ Minh Tri

Phó TP

minhtricaolanh@gmail.com

dmtri@dongthap.gov.vn

(0277) 3851.815

0919.770.069

Nguyễn Thị Xuân Hương

Phó TP

nguyenxuanhuong1005@gmail.com

ntxhuong.snnptnt@dongthap.gov.vn

(0277) 3851.815

0987.946.544

Hứa Quang Hải

Chuyên viên

hqhaidth@gmail.com

hqhai@dongthap.gov.vn

(0277) 3851.815

0916.344.460

Trần Thị Ngọc Bích

Chuyên viên

ngocbichsnn2013@gmail.com

ttnbich@dongthap.gov.vn

0919.615.229

Nguyễn Thị Tuyết Khương

Chuyên viên

tuyetkhuongnguyen144@gmail.com

nttkhuong.snn@dongthap.gov.vn

0988.417.959

Huỳnh Thị Huỳnh Mai

Chuyên viên

huynhmai147@gmail.com
hthmai.snnptnt@dongthap.gov.vn

0917.434.430

Trần Tấn Vương

Chuyên viên

ttvuong737@gmail.com

ttvuong.snn@dongthap.gov.vn

0368.844.421

Đặng Quang Hiếu

Chuyên viên

quanghieudang@gmail.com

dqhieu.snn@dongthap.gov.vn

0902.713.437

IV. Thanh Tra Sở;  (0277) 3857.028; Fax: (0277) 3853.514; Email: thanhtra.snn@dongthap.gov.vn

Huỳnh Trung Phượng

Chánh Thanh tra

huynhtrungphuongtm@gmail.com

htphuong.snnptnt@dongthap.gov.vn

(0277) 3857.028

0918.248.324

Võ Hồng Nhựt

Phó Chánh

Thanh tra

vhnhut@gmail.com

vhnhut@dongthap.gov.vn

(0277) 3857.028

0918.457.545

Huỳnh Phi Diểm

Phó Chánh

Thanh tra

diemtts@gmail.com

hpdiem.snn@dongthap.gov.vn

0917.222.907

Nguyễn Chí Hiếu

Thanh tra viên

chihieu2823@gmail.com

nchieu.snn@dongthap.gov.vn

0919.272.706

Lê Thị Hạnh Tiên

Thanh tra viên

hanhtien.dongthap@gmail.com

lthtien.snnptnt@dongthap.gov.vn

0916.939.328

Lê Thanh Bằng

Thanh tra viên

bang20052006@gmail.com

ltbang.snn@dongthap.gov.vn

0918.0513.118

Trần Bình Nguyên

Thanh tra viên

tranbinhnguyendt@gmail.com

tbnguyen.snn@dongthap.gov.vn

0384.466.888

Phạm Minh Chí

Chuyên viên

langque2019@gmail.com

pmchi.snn@dongthap.gov

0912.383.924

Huỳnh Trường Giang

Chuyên viên

huynhtruonggiang28@gmail.com

htgiang.snn@dongthap.gov.vn

0919.769.246

Nguyễn Thúy Hoàng

Kế toán viên

nthuyhoangdt@gmail.com

nthoang.snn@dongthap.gov.vn

0917.910.579

VII. Đơn vị trực thuộc Sở

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Quản lý khai thác công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn

Địa chỉ: Số 161, Nguyễn Văn Bảnh, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : (0277) 3859.103 Fax: (0277) 3853.412

Email: ttdvnnns.snn@dongthap.gov.vn hoặc khuyennongtonghop@gmail.com

Lê Hoàng Vũ

Giám đốc

lehoangvu68@gmail.com

lehoangvu.snn@dongthap.gov.vn

0978.199.222

Trần Văn Nhãn

Phó Giám đốc

nhanccqlcl@gmail.com

tvnhan.snn@dongthap.gov.vn

0972.847.722

Văn Công Quang

Phó Giám đốc

vcquangcctldt@gmail.com

vcquang@dongthap.gov.vn

0918.750.551

2. Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Địa chỉ: ĐT 848, ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3873.750; Fax: (0277) 3873.750

Email: ttgnn@dongthap.gov.vn hoặc ttudnncnc@dongthap.gov.vn

Nguyễn Văn Năm

Giám đốc

ngvnam1969dt@gmail.com

nvnam@dongthap.gov.vn

0979.876.399

Lê Thị Hà

Phó Giám đốc

lehaccbvtvdt@gmail.com

ltha.snnptnt@dongthap.gov.vn

0946.015.054

3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật

Địa chỉ: số 254, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3851.230; Fax: (0277) 3874.758

Email: ccbvtv@dongthap.gov.vn

Trần Thanh Tâm

Chi cục trưởng

tranthanhtamk12@gmail.com

tttam.snn@dongthap.gov.vn

(0277) 3857.691

0918.626.355

Lê Văn Chấn

Phó Chi cục Trưởng

vanchanle_bvtv@yahoo.com

lvchan.snnptnt@dongthap.gov.vn

0918.626.368

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Phó Chi cục Trưởng

tuyethoak24@gmail.com

ntthoa.snnptnt@dongthap.gov.vn

0939.049.567

4. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

Địa chỉ : Số 326-328, Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp     

Điện thoại : (0277) 3851.310; Fax: (0277) 3852.318

Email: chicuccntyts.snn@dongthap.gov.vn​ hoặc chicucthuydt1@vnn.vn

Võ Bé Hiền

Chi cục trưởng

hienthuydt@gmail.com

vbhien.snn@dongthap.gov.vn

(0277) 3852.318

0913.968.058

Dương Thọ Trường

Phó Chi cục Trưởng

thotruongts@gmail.com

dttruong.snn@dongthap.gov.vn

0919.099.432

Bạch Tuấn Kiệt

Phó Chi cục Trưởng

bachkiettydt1@gmail.com

btkiet.snn@dongthap.gov.vn

0909.699.509

5. Chi cục Kiểm lâm

Địa chỉ : Địa chỉ: 18A, Nguyễn Văn Bảnh, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

Điện thoại: (0277) 3852.672; Fax : (0277) 3855.170

Email: cckl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Tấn Thành

Chi cục trưởng

thanhkldt@gmail.com

ntthanh.snn@dongthap.gov.vn

(0277) 3855.570

0907.937.779

Nguyễn Phước Thành

Phó Chi cục trưởng

kiemlamdth@gmail.com

npthanh.snn@dongthap.gov.vn

0366.494.055

6. Chi cục Thủy lợi

Địa chỉ : 246 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp     

Điện thoại : (0277) 3851.092; Fax : (0277) 3853.028

Email : cctl@dongthap.gov.vn

Trần Quang Thái

Phó Chi cục Trưởng

tranquangthaibk@gmail.com

tqthai.snn@dongthap.gov.vn

0939.093.866

Lê Hoàng Tú

Phó Chi cục Trưởng

tucctldt@gmail.com

lhtu.snn@dongthap.gov.vn

0945.046.186

7. Chi cục Phát triển nông thôn      

Địa chỉ : Số 16-Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : (0277) 3851.159; Fax: (0277) 3858.021

Email: ccptnt.snn@dongthap.gov.vn hoặc pthccptnt@gmail.com

Ngô Thanh Hùng

Chi cục trưởng

ngothanhhung131@gmail.com

nthung.snnptnt@dongthap.gov.vn

(0277) 3854.609

0989.707.353

Nguyễn Thị Mỹ Hưng

Phó Chi cục Trưởng

ntmhungdt@gmail.com

ntmhung.snn@dongthap.gov.vn

0979.026.485

8. Hiệp hội Thủy Sản

Địa chỉ : Số 535 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : (0277) 3855.490

Thái An Lai

Chủ tịch

 

0982.566.653

Trần Thị Bích Loan

Thư ký

 

0982.274.149

Banner CSDL ngành NN

video dich vu cong

Banner 1022

Banner khảo sát độ hài lòng

Banner dịch vụ công

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Bộ Nông nghiệp

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website