Thông tin liên hệ

Đơn vị chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Tháp
Trụ sở: Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773 851427 - Fax: 02773 853514 - Email: bbtsnnptnt@dongthap.gov.vn


 

 

 

Danh mục chính Menu