Xuất bản thông tin

null Sở Nông nghiệp và PTNT công bố đường dây nóng về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Thông báo

Sở Nông nghiệp và PTNT công bố đường dây nóng về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về khung tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,

- Họ và Tên            : Ông Huỳnh Tất Đạt.

- Chức vụ              : Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp.

- Số điện thoại       : Di động: 0904.722.743.

- Email                  : htdatdongthap@gmail.com.

Nguồn: 2049/TB-SNN

 MV