Xuất bản thông tin

null Công khai cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực Chăn nuôi, TY&TS (từ ngày 01-15/9/2022)

Trang chủ Tin tức

Công khai cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực Chăn nuôi, TY&TS (từ ngày 01-15/9/2022)

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã tiếp nhận hồ sơ của 03 Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông thuỷ sản gồm có 05 sản phẩm.