Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp cập nhật kiến thức trong hệ thống chính trị về xây dựng NTM, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững

Trang chủ Tin tức

Đồng Tháp cập nhật kiến thức trong hệ thống chính trị về xây dựng NTM, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững

Đồng Tháp cập nhật kiến thức trong hệ thống chính trị về xây dựng NTM, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững.

Nhằm thông tin và bồi dưỡng kịp thời những kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững trong toàn hệ thống chính trị. Từ ngày 29/9/2022 đến 12/10/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp cập nhật kiến thức trong hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững (2 ngày, 01 ngày/đợt, 2 đợt) với hơn 120 học viên tham dự trực tuyến và hơn 1.000 học viên tham dự trực tuyến.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có Bà Lê Thị Kim Loan Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và ông Đinh Văn Nam, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Đối tượng tập huấn gồm: (1) Trực tiếp tại Hội Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: Mời Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Các đồng chí Báo cáo viên cấp Tỉnh, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Tỉnh và tương đương; Báo Đồng Tháp; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Cổng Thông tin điện tử Tỉnh; Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; Lãnh đạo, chuyên viên tham mưu trong công tác Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh, Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh và kinh tế tập thể thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp Tác xã Tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo;  (2) Trực tuyến gồm: thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện, thành phố, các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và tương đương, các giảng viên và học viên của Trường Trung cấp Chính trị….

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe báo cáo viên Ông Huỳnh Duy Khương Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội, ông Lê Quang Cường – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã trình bày các chuyên đề Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 và kinh tế tập thể.

Với những nội dung được triển khai, trao đổi tại lớp huấn đã cơ bản giúp cho các đại hiểu rỏ hơn về Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 và kinh tế tập thể. Đây cũng là dịp để các Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương trao đổi, thảo luận về những khó khăn gặp phải khi triển khai.

Báo cáo viên Ông Huỳnh Duy Khương – Phó Giám đốc Sở Lao động,

 Thương binh và Xã Hội

Dự kiến ngày 12/10/2022 sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức 2 chuyên đề còn lại về Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng năm 2030 Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025./.

Huỳnh Mai – Văn phòng Điều phối Tỉnh