Xuất bản thông tin

null Phát triển mô hình trồng nấm bào ngư tại Vườn ươm khởi nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát triển mô hình trồng nấm bào ngư tại Vườn ươm khởi nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP

Ngày 17/11/2021, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã chấp thuận chủ trương việc thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư tại Vườn ươm khởi nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\NAM 2021\QUI 4-2021\4. Tan Vuong\nam bao ngu\hinh.JPG

ảnh minh hoạ (nấm bào ngư)

Theo đó, việc triển khai mô hình nhằm giúp nông dân hình thành mô hình trồng nấm bào ngư an toàn, hiệu quả, gắn kết tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ hình thành và phát triển các đơn vị, cá nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực cây nấm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Với quy mô thực hiện: 01 mô hình do nông dân thực hiện với quy mô 20.000 phôi nấm/02 nhà trồng nấm và 01 mô hình do đoàn viên làm nông nghiệp thuộc Đoàn TNCSHCM huyện Tháp Mười thực hiện với quy mô 10.000 phôi nấm/01 nhà trồng nấm.

Thời gian thực hiện mô hình từ khi triển khai đến khi kết thúc tổng kết mô hình là từ khoảng 4 - 5 tháng, do đó nếu xin chủ trương thực hiện ngay thì mô hình sẽ thực hiện vào cuối năm 2021 và tiếp tục qua năm 2022.

T. Vương