Xuất bản thông tin

null Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của sở Nông nghiệp và PTNT

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của sở Nông nghiệp và PTNT

Nhằm nâng cao chất lượng điều hành; chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực liên quan đến thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm rút ngắn thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí của tổ chức, cá nhân; đơn giản hóa TTHC tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở ở Trung tâm kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công của Tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch cải thiện nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI) năm 2021 của đơn vị với các nội dung sau:

  1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

-  Phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng của người dân; đồng thời tham mưu, kiến nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành Tỉnh điều chỉnh, bổ sung chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính.

- Tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về kinh tế nông nghiệp, khoa học công nghệ và thị trường cho nông dân, Hội quán, Tổ hợp tác và Hợp tác xã nông nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện truyền thông kỹ thuật số, Internet, Zalo, facebook; tạo điệu kiện cho người dân, nhất là nông dân, người dân nông thôn tham gia đề đạt nguyện vọng, đóng góp ý kiến xây dựng về các cơ chế, chính sách của ngành Nông nghiệp.

2. Công khai minh bạch

- Tuyên truyền, triển khai các hình thức phù hợp như công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của đơn vị; định kỳ, đột xuất tổ chức các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với tổ chức, cá nhân tiếp thu, giải trình các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở đặt tại Trung tâm kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp và trên Cổng thông tin điện tử của Sở; mức thu các loại phí tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và giám sát.

- Công bố công khai việc thu chi ngân sách của Sở trên trang thông tin điện tử của Sở.

3. Trách nhiệm giải trình với người dân

- Tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân biết về Tổng đài 1022 ; tiếp nhận các thông tin thông qua Tổng đài kịp thời xử lý, trả lời thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến quá trình giải quyết TTHC đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, người dân các nội dung liên quan đến chức năng, phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT.

 - Các công chức, viên chức chuyên môn tăng cường tiếp xúc, trao đổi, hướng dẫn tổ chức, cá nhân các vấn đề chưa rõ khi thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân thông qua các buổi tiếp dân định kỳ hàng tháng, đột xuất của Giám đốc Sở:

+ Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân.

+ Thực hiện tốt luật khiếu nại, tố cáo, Luật tiếp công dân.

+ Tiếp thu, và phúc đáp những đề xuất, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

- Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là những người trực tiếp giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức, phẩm chất đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác. Kịp thời phát hiện và đề xuất thay thế ngay những công chức, viên chức kém phẩm chất, yếu năng lực, nhũng nhiễu gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, việc thực hiện các quy định của Nhà nước, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.

- Bố trí công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ nhân việc bưu điện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Sở ở Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công của Tỉnh; tận tình hướng dẫn tổ chức, cá nhân không gây phiền hà sách nhiễu người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết TTHC.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, người thực thi công vụ có các hành vi như:

+ Nhận các khoản tiền ngoài quy định trong việc giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức.

+ Thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức phải bảo đảm nguyên tắc: cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

+ Phải có mối quan hệ cá nhân thân quen với người có chức quyền mới xin được vào làm việc trong đơn vị.

5. Thủ tục hành chính công

- Tăng cường hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trên môi trường mạng. Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm giúp cho tổ chức, công dân nộp hồ sơ qua mail và tra cứu kết quả giải quyết TTHC, thuận tiện trong giao dịch công việc, tiết kiệm được chi phí và thời gian đi lại bằng các hình thức: phát tờ rơi, xây dựng Clip hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, qua bưu chính công ích, mô hình hẹn giờ tại nhà người dân.

- Nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức hỗ trợ nhân viên bưu điện trong giải quyết TTHC: đội ngũ công chức , viên chức trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân phải có chuyên môn  nghiệp vụ tốt tốt, thạo việc và giao tiếp lịch sự, đúng chuẩn mực, đạo đức công vụ.

- Thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, thủ tục giấy tờ, hồ sơ đơn giản, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân:

+ Hẹn cụ thể ngày nhận kết quả và được nhận kết quả đúng như lịch hẹn.

+ Thực hiện tốt việc gửi thư xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân đối với những hồ sơ quá trễ hạn, quá hạn.

+ Thực hiện tốt việc niêm yết công khai quy trình giải quyết các thủ tục hành chính và niêm yết công khai các mức phí, lệ phí phải nộp.

+ Người dân hài lòng với dịch vụ nhận được.

- Tăng cường tuyên truyền về hiệu quả của công tác cải cách TTHC  hiện nay. Quan tâm tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC.

6. Quản trị môi trường:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh.

- Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho các công chức, viên chức phụ trách, các các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn Tỉnh. Thực hiện các giải pháp để nâng cao tỷ lệ thu gom chất thải trong nông nghiệp, nông thôn phát sinh.

7. Quản trị điện tử:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân doanh nghiệp sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng, Trang thông tin điện tử của Tỉnh, của Sở.

Kế hoạch được triển khai đến từng công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở./.

Nguồn: 2371/KH-SNN

Tuyết Loan