Xuất bản thông tin

null Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh

Trang chủ Tin tức

Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã họp vào chiều 19/5 để đánh giá kết quả thực hiện và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2025; dự thảo tờ trình và báo cáo về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị lãnh đạo các sở, ngành rà soát lại các nội dung và gửi Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh để hoàn chỉnh dự thảo các báo cáo.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu ban hành quy chế phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Tỉnh uỷ viên phụ trách các xã, huyện trong xây dựng nông thôn mới và rà soát lại chính sách liên quan để có đánh giá, đề xuất phù hợp trong thời gian tới.

 

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu có cơ chế họp giao ban giữa Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
và Ban Chỉ đạo cấp huyện để có sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện

Đối với Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong yêu cầu đánh giá kết quả đạt được trong 05 năm qua, dựa trên cơ sở những phần việc Đề án đã đặt ra; những kiến nghị chính sách đối với Trung ương; làm rõ những mô hình hiệu quả Đồng Tháp làm được.

Trên nền tảng của Đề án và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm trong 05 năm tới; tính toán việc ban hành Đề án mới cũng như xác định lại các ngành hàng chủ lực, chú trọng liên kết vùng v.v..

Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu việc thành lập nhóm tư vấn cho Ban Chỉ đạo tỉnh, tổ chức toạ đàm về Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp để lắng nghe ý kiến chuyên gia, tham mưu cho Tỉnh uỷ có kết luận về nội dung này.

Về xây dựng nông thôn mới, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu củng cố và duy trì các xã nông thôn mới hiện có; các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phải vào cuộc cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới; từng sở, ngành rà soát các tiêu chí được phân công và có kế hoạch hoàn thành.

Đối với kinh tế tập thể, Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung đánh giá về đóng góp của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Đồng Tháp; những khó khăn, vướng mắc cần phân tích cụ thể để có giải pháp khắc phục.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện Tháp Mười đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao và có thêm 06 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về tái cơ cấu nông nghiệp, phấn đấu giá trị tăng thêm toàn ngành nông nghiệp đạt 22.883 tỷ đồng; tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 43,8%; đảm bảo 100% hợp tác xã hoạt động đúng Luật Hợp tác xã năm 2012, mỗi năm củng cố và nâng chất 04 hợp tác xã nông nghiệp.

 

Theo Dongthap.gov.vn