Xuất bản thông tin

null Khảo sát thu nhập dữ liệu phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Chi tiết bài viết OCOP

Khảo sát thu nhập dữ liệu phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 29/3/2021, Đoàn công tác của tỉnh do ông Ngô Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trường đoàn đã đến làm việc với UBND huyện Châu Thành về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện.

Tham dự cùng đoàn còn có các sở, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Y tế; Tài Nguyên và Môi trường; lãnh đạo địa phương và các chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.

Ảnh: Đoàn công tác tỉnh khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nguyên Hậu

Việc khảo sát nhằm mục đích có đủ cơ sở tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh, định hướng phát triển các sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP và các sản phẩm tiềm năng trên địa bàn tỉnh giai đoạn tiếp theo cũng như nắm lại tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh sau dịch Covid 19, đồng thời chuẩn bị cho đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021.

Qua 02 năm thực hiện Chương trình, huyện Châu Thành đã có 33 sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP, trong đó 14 sản phẩm 4 sao và 19 sản phẩm 3 sao. Đây là địa phương có số sản phẩm đạt sao OCOP nhiều nhất cả tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 161 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó 57 sản phẩm đạt 4 sao và 104 sản phẩm đạt 3 sao.

Theo kế hoạch, từ ngày 29/3/2021 đến ngày 9/4/2021, Đoàn công tác tỉnh sẽ khảo sát thực tế và làm việc với tất cả UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh./.

Mỹ Hưng_PTNT