Xuất bản thông tin

null Hội thảo “Chuỗi giá trị, kỹ thuật công nghệ sau thu hoạch đối với các ngành hàng chủ lực Lúa – gạo, gắn với phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp”

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thảo “Chuỗi giá trị, kỹ thuật công nghệ sau thu hoạch đối với các ngành hàng chủ lực Lúa – gạo, gắn với phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp”

Lúc 8 ngày 24/7/2020 tại Hội trường Mặt trận tổ quốc huyện Cao Lãnh. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh tổ chức Hội thảo Chuỗi giá trị, kỹ thuật công nghệ sau thu hoạch đối với ngành hàng Lúa – gạo gắn với phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp. Hội thảo nhằm hỗ trợ các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội quán, nông dân tiếp cận các kỹ thuật công nghệ mới và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nông sản nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, đảm bảo sức khoẻ cho tiêu dùng và xuất khẩu.

Description: G:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\QUI 3-2020\11. TAN_KHTC\1. Hoi thao ocop\h1.jpg

(các diễn giả tham gia hội thảo)

Tham dự Hội thảo có Đại diện Phân viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch (SIAEP); Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long; Trường Đại học Cần Thơ; GS.TS Võ Tòng Xuân và các Sở, ban ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố cùng các Hội quán, nông dân sản xuất lúa trên địa bàn Tỉnh.  

Kết thúc buổi Hội thảo Ông Võ Thành Ngoan PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT cho rằng để phát triển ngành hàng lúa gạo trong thời gian tới cần quan tâm:                                  

Trong sản xuất: Hình thành các cánh đồng lớn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, sử dụng giống có năng suất và chất lượng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp tục ứng dụng cơ giới hóa toàn diện trong sản xuất, giảm thất thoát sau thu hoạch, nhằm làm giảm giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tạo vùng nguyên liệu tập trung đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cho các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Sau thu hoạch: Mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa nông dân và doanh nghiệp, tăng cường phát triển khâu sơ chế, chế biến tinh, chế biến sâu các sản phẩm từ gạo; tăng cường khâu chế biến phụ phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng lúa gạo; xây dựng thương hiệu của lúa gạo tỉnh Đồng Tháp.

T. Tân