Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh

Trang chủ Tin tức

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các Sở, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chủ trì, phối hợp Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thu hoạch lúa vụ Đông Xuân theo đúng thời vụ, giảm thiểu đến mức thấp nhất tổn thất sau thu hoạch; tổ chức sản xuất tốt vụ Hè Thu; đồng thời, chủ động phối hợp Hội lúa gạo đất Sen Hồng, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp và đơn vị có liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường lúa, gạo để kịp thời thông tin cho người dân, doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp, đảm bảo nguồn cung phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; tăng cường công tác thanh kiểm tra sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường nhằm trục lợi bất chính. Triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” và Dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC) tại tỉnh Đồng Tháp.

 Sở Công Thương Chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030” và các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại các Chỉ thị, Công điện về thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu gạo.

Nguồn: 189/UBND-KT

MV