Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024

Trang chủ Tin tức

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024

Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các Sở, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện có rừng và các đơn vị quản lý rừng trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, huỷ hoại rừng, khai thác rừng trái pháp luật trong thời gian tới theo Công văn số 179/UBND-KT ngày 27/3/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Các Sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, Cao Lãnh Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kết luận số 61- KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 và Chỉ thị số 422/CT-BNN-LN ngày 12/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024 và các quy định của pháp luật về lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Công văn số 1418/UBND-KT ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 và Công văn số 91/UBND-KT ngày 09/02/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024 theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện kỹ năng chữa cháy cho lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở, để chủ động ứng phó kịp thời khi có xảy ra cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ.

Các đơn vị quản lý rừng Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng; không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Nguồn: 179/UBND-KT

Tuyết Khương