Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp sản phẩm Hạt sen sấy tham đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cấp Trung ương năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp sản phẩm Hạt sen sấy tham đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cấp Trung ương năm 2023

Ngày 17/5/2023 tại phòng họp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam chủ trì phiên họp năm 2023 của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương (đợt 2). Cùng tham dự có các thành viên Hội đồng OCOP Trung ương, Thành viên Tổ tư vấn Hội đồng OCOP trung ương nhóm Thực phẩm (Tổ tư vấn số 1) và các chủ thể OCOP có sản phẩm thi.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\NAM 2023\QUI 2-2023\2. M Thuong\3. Dong Thap hat sen\2.JPG

Ảnh: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam chủ trì phát biểu tại cuộc họp năm 2023 của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương

Đây là phiên họp đánh giá và xếp hạng nhóm sản phẩm thực phẩm dự kiến có 30 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao 11 tỉnh (Đồng Tháp, Nam Định, Lai Châu, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang).

Tham gia đánh giá đợt này tỉnh Đồng Tháp tham gia có 01 sản phẩm Hạt sen sấy của Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp được Tỉnh công nhận OCOP 4 sao và đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đánh giá sản phẩm tiềm năng 5 sao đạt trên 90 điểm (theo Tờ trình số 69/TTr-UBND, ngày 30/72021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp).

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\NAM 2023\QUI 2-2023\2. M Thuong\3. Dong Thap hat sen\3.JPG

Ảnh:ông Huỳnh Văn Hiệp Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Huy giải trình trước cuộc họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương sản phẩm Hạt sen sấy tham gia đánh giá OCOP 5

Tham gia đánh giá đợt này tỉnh Đồng Tháp tham gia có 01 sản phẩm Hạt sen sấy của Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp được Tỉnh công nhận OCOP 4 sao và đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đánh giá sản phẩm tiềm năng 5 sao đạt trên 90 điểm (theo Tờ trình số 69/TTr-UBND, ngày 30/72021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp).

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\NAM 2023\QUI 2-2023\2. M Thuong\3. Dong Thap hat sen\4.JPG

Ảnh:  Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam công bố kết quả cuộc họp năm 2023 của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương

Kết quả, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương đã thống nhất kết quả có 19/30 sản phẩm dự thi đạt OCOP 5 sao và có 11/30 sản phẩm không đạt.

Riêng sản phẩm Hạt sen sấy Nam Huy đạt OCOP 5 sao của Công ty TNHH MTV Nam Huy xã Hòa Tân huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp cũng là sản phẩm đầu tiên của Tỉnh được công nhận là sản phẩm OCOP cấp Quốc gia./.

Mộng Thường