Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)

Ngày 14/4/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1528/QĐ-BNN-VPĐP về việc phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (đợt 2).

Theo Quyết định phê duyệt tỉnh Đồng Tháp có 01 danh mục mô hình thí điểm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 (đợt 2) “Phát triển Làng văn hóa Du lịch Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\NAM 2023\QUI 2-2023\2. M Thuong\2. Dong thap duoc bo NN phe duyet mo hinh thi diem\Capture.JPG

Hình ảnh: Khu vui chơi miệt vườn Happy Land Hùng Thy, phường Tân Quy Đông, Tp Sa Đéc, ĐT đạt OCOP 3 sao

Căn cứ vào danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo lập dự án/kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai theo quy định, cụ thể:

a) Mục tiêu, nội dung của các mô hình thí điểm phải phù hợp với yêu cầu của mô hình thí điểm, mục tiêu và nội dung của Chương trình OCOP giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Nguồn vốn thực hiện mô hình, bao gồm: Vốn hỗ trợ từ Ngân sách trung
ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (vốn đầu tư phát triển) được phân bổ cho địa phương; nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án/kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) để tổng hợp, theo dõi và phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát hằng năm./.

Mời xem Quyết định số 1528/QĐ-BNN-PĐP                                                                                                                  Mộng Thường