Xuất bản thông tin

null Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2023

Trang chủ Tin tức

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2023

Trong quý I năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giảm 03 đơn so với cùng kỳ.