Xuất bản thông tin

null Tập trung nhiệm vụ trọng tâm và tạo đột phá cho ngành nông nghiệp

Trang chủ Tin tức

Tập trung nhiệm vụ trọng tâm và tạo đột phá cho ngành nông nghiệp

Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào chiều ngày 14/3, ông Nguyễn Phước Thiện – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, tạo đột phá mới cho ngành trong năm 2023.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\NAM 2023\QUI 1-2023\1. Minh Vuong\14. Tập trung nhiệm vụ trọng tâm và tạo đột phá cho ngành nông nghiệp\Capture.JPG

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện kết luận buổi làm việc

Trong đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; khẩn trương đề xuất chương trình hợp tác với Hiệp hội Hợp tác kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam để phát triển ngành hàng hoa kiểng, nhất là có giống hoa mới để chuẩn bị cho Festival hoa sắp tới.

Về truy xuất nguồn gốc cần tập trung cho ngành hàng chủ lực; đẩy mạnh chuyển đổi số ngành nông nghiệp; quản lý chặt chẽ quy hoạch vùng nuôi thủy sản, cũng như tăng cường quản lý, kiểm soát bảo vệ môi trường trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm hơn đến phát triển giống cây trồng, vật nuôi, đăng ký mã số vùng trồng; đánh giá dư địa, tham mưu phát triển ngành chăn nuôi, lựa chọn giống phù hợp, gắn với nhu cầu thị trường. Cùng với đó, tham mưu chính sách để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; cải tạo đất để phát triển nông nghiệp bền vững; trong các chương trình, hoạt động của ngành cần quan tâm và gắn kết với Hội quán, Tổ khuyến nông cộng đồng v.v..

Ông Nguyễn Phước Thiện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ hội Xoài cấp tỉnh năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản 3 tháng đầu năm đạt 15.614 tỷ đồng, tăng 4,13% so cùng kỳ (tương ứng tăng 618 tỷ đồng) và chiếm 31,8% kế hoạch năm, ước giá trị tăng thêm đạt 6.973 tỷ đồng, tăng 4,42% so cùng kỳ (tương ứng tăng 295 tỷ đồng), vượt mục tiêu kế hoạch quý I là tăng 4,1%.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định một số nhiệm vụ đột phá của ngành trong năm 2023 như: Đẩy mạnh chuyển đổi số; chuẩn hoá từ giống, quy trình canh tác, nuôi trồng; quy trình thu hoạch và sau thu hoạch; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết, thị trường, sản xuất an toàn, tăng tỷ lệ sản phẩm bảo quản, chế biến sau thu hoạch, nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người sản xuất v.v..

Nguồn: dongthap.gov.vn