Xuất bản thông tin

null Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022 Chi cục Kiểm lâm

Trang chủ Tin tức

Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022 Chi cục Kiểm lâm

Chiều ngày 08/12, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Tổ Công đoàn Chi cục tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Thành – Bí thư Chi bộ – Chi cục trưởng chủ trì Hội nghị; Trưởng, Phó các phòng, Ban, Đội, Hạt, cùng toàn thể công chức, Viên chức và người lao động Chi cục.

Hội nghị đã Tổng kết kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ Chi cục năm 2023; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo năm 2022, phương hướng chỉ đạo năm 2022; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2022; Thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023; Với tinh thần dân chủ, nêu cao trách nhiệm, Hội nghị đã thảo luận sôi nỗi, đóng góp ý kiến bàn các giải pháp tốt nhất để hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ, góp ý các dự thảo văn bản, nội quy, quy chế của cơ quan, thủ tục thanh quyết toán.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\NAM 2022\QUI 4-2022\8. Sang KL\9.Hoi nghi cong doan\Capture.JPG

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Thành – Bí thư Chi bộ – Chi cục Trưởng đánh giá cao kết quả nổ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể công chức, viên chức và người lao động năm vừa qua; kỳ vọng trong năm tới, tập thể công chức, viên chức và người lao động sẽ đoàn kết, phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 đề ra.

Trên tinh thần phát huy tính dân chủ của công chức và người lao động, Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 và kết thúc thành công, tốt đẹp.

 

Sang Mai