Xuất bản thông tin

null Công nhận kết quả Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Tin tức

Công nhận kết quả Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Đồng Tháp

UBND Tỉnh vừa có Quyết định số 1391/QĐ-UBND-HC ngày 16/12/2022 Công nhận kết quả Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiễu mẫu” tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Hội thi đã thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo; Ban Giám khảo đã đi thực tế chẩm điểm từng tuyến đường cụ thể/Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu cấp tỉnh năm 2021 là 20 hồ sơ của các huyện, thành phố

Sau khi chấm điểm, kết quả giải nhất thuộc về Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu Bờ Nam kênh 8.000 (Đoạn từ kênh Nhất - kênh Nhì), xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười. Hội thi đã công bố 02 giải nhì, 03 giải ba và 06 giải khuyến khích.

Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu Bờ Nam kênh 8.000 (Đoạn từ kênh Nhất - kênh Nhì),

xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười  đạt giải Nhất của Hội thi

Sau khi các tuyến đường đạt giải, UBND Tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo các xã tiếp tục có kế hoạch duy trì, chăm sóc, bảo dưỡng các tuyến đường lâu dài.

Chi tiết mời xem Quyết định số 1391/QĐ-UBND-HC

Lê Thái