Xuất bản thông tin

null Tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022

Nhằm giúp chủ thể nắm rõ định hướng duy trì, nâng hạng sản phẩm OCOP, tiến đến đạt hạng 5 sao của Quốc gia, tư vấn và hỗ trợ để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia, Văn phòng Điều phối tỉnh thông báo thời gian và địa điểm các tập huấn.

Từ ngày 02-09/12/2022.Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025 triển khai các lớp tập huấn và tư vấn nâng hạng sản phẩm và đánh giá, xếp hạng sản phẩm, triển khai phần mềm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và các đơn vị liên quang cùng với 12 huyện thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\NAM 2022\QUI 4-2022\6. Mong Thuong_VPĐP\4. Tap huan moi xa mot san pham\Capture.JPG

Quang cảnh hình ảnh tại buổi tập huấn tại huyện Cao Lãnh

Nội dung tập huấn gồm: (1) Các chuyên đề gồm: (i) Báo cáo chuyên đề Quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP; (ii) Những tiêu chuẩn cứng trong việc đánh giá và nâng hạng sản phẩm OCOP; (iii) Giới thiệu các chính sách hỗ trợ có liên quan; Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá đối với các cơ sở có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP thuộc phạm vị quản lý của ngành; (2) Các vấn đề liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp, các chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp; (3) Hướng dẫn các tổ chức kinh tế; hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; kinh doanh dược, các quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các quy trình đảm bảo ATVSTP và kinh doanh dược phẩm đúng quy định. Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đối với sản phẩm là thuốc; thuốc y học cổ truyền; thực phẩm chức năng và sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý; (4) Hỗ trợ các địa phương đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm OCOP, tư vấn định hướng phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP, hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, đăng ký mã số mã vạch; (5) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh; (6) Hướng dẫn triển khai đánh giá phần mềm đánh giá sản phẩm OCOP trên hệ thống...

Tại các buổi tập huấn các chủ thể và các cán bộ của các đơn vị đã tích cực tham gia vào các hoạt động đánh giá bộ tiêu chí sản phẩm OCOP và hướng dẫn  phần mềm đánh giá OCOP./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mộng Thường - PTNT