Xuất bản thông tin

null Quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Trang chủ Tin tức

Quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 17/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối các điểm cầu tới cấp huyện của 63 tỉnh, thành trong cả nước. 

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam. Dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có ông Nguyễn Phước Thiện - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan và một điểm cầu cấp huyện.

Điểm cầu tại tỉnh Đồng Tháp do Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì


Tại hội nghị, Văn Phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã tóm tắt một số nội dung chính về cơ chế phân bổ, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, như: Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới;…

Được biết, tổng nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 là 39,632 tỷ đồng. Trong đó, đã phân bổ 30.000 tỷ đồng, bao gồm: 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển 3.000 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp. Hiện nay, Chính phủ đã có báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV xem xét quyết định về phương án phân bổ nốt 9.632 tỷ đồng (gồm: 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 6.632 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp) còn lại của Chương trình. Đồng thời, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung thêm 88,6 triệu USD (tương đương khoảng 2.050 tỷ đồng vốn vay ADB thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn). Như vậy, trong trường hợp Ủy ban Thường vụ thông qua phương án bổ sung 88,6 triệu USD vốn vay ADB, thì tổng vốn ngân sách trung ương của Chương trình giai đoạn 2021-2025 tăng thêm 2.050 tỷ đồng vốn nước ngoài so với tổng vốn ngân sách trung ương đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 25/2021/QH15. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho 16 tỉnh tham gia thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ và các quy định khác có liên quan. Các tỉnh cần chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; bố trí vốn ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình chuyên đề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quang cảnh Hội nghị (điểm cầu tại Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố cũng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như có nhiều nội dung của các chương trình chuyên đề …. Kết luận hội nghị Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn ông Trần Thanh Nam cho biết: Những vướng mắc của các tỉnh Văn phòng điều phối nông thôn mới TW sẽ có những văn bản hướng dẫn cụ thể gửi UBND các tỉnh.

Huỳnh Mai – Văn phòng Điều phối