Xuất bản thông tin

null Bản tin thủy văn ngày 09/9/2022

Trang chủ Tin tức

Bản tin thủy văn ngày 09/9/2022

Nhận định 5 ngày tới: Mực nước tại khu vực đầu nguồn và nội đồng Tháp mười lên chậm dần, mực nước khu vực phía nam đạt đỉnh triều trong mấy ngày tới.