Xuất bản thông tin

null Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2022

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2022

Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2022

Thực hiện Công văn số 2360/SNN-KHTC ngày 06/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất việc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2022. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2022, thời gian giảng dạy kéo dài 45 ngày.

Sau thời gian tạm gián đoạn do dịch Covid-19, năm nay Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với số lượng 130 học viên tham dự. Học viên là đến từ công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận An Giang, Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh,….. Đây là hoạt động chuyên môn thường niên của đơn vị, nhằm đáp ứng đủ điều kiện về chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán phân bón, thuốc BVTV nhưng chưa có văn bằng chuyên môn phù hợp từ trung cấp trở lên theo quy định, để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động kinh doanh, buôn bán phân bón, thuốc BVTV.

Hình 1: Quản cảnh buổi khai giảng lớp tập huấn

Hình 2: Ông Trần Thanh Tâm phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu tại buổi khải giảng, Ông Trần Thanh Tâm – Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Đồng Tháp mong muốn các học viên sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ, đảm bảo đúng nội quy lớp học, tập trung học tập, thảo luận để tiếp thu tốt kiến thức từ giảng viên và chúc các học viên hoàn tốt nội dung lớp đủ điều kiện để được cấp chứng nhận. Giấy chứng nhận này có giá trị không thời hạn và được sử dụng trên toàn quốc, là một trong những thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính lĩnh vực phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật để cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón./.

Nguyễn Anh Tuấn – Chi cục TT và BVTV