Xuất bản thông tin

null Chương trình hoạt động Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022

Trang chủ Tin tức

Chương trình hoạt động Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022

Chương trình hoạt động Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022

Chương trình diễn ra từ ngày Thời gian: từ ngày 05/7/2022 đến ngày 08/7/2022 (trùng với những ngày tổ chức Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường lần thứ 202). Tại: Công viên Hai Bà Trưng, Phường 2; Cầu cảnh quan (Phường 2), đường Nguyễn Thái Học, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường 4) thành phố Cao Lãnh.

 

M.Thường