Xuất bản thông tin

null Tập huấn kỹ năng số cho hộ sản xuất nông nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tham gia sàn TMĐT Voso.vn và Postmart.vn

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn kỹ năng số cho hộ sản xuất nông nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tham gia sàn TMĐT Voso.vn và Postmart.vn

Nhằm Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán (gọi tắt là hộ SXNN) đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử như Postmart.vn, Voso.vn… (gọi tắt là sàn TMĐT); quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Truyền thông, quảng bá giới thiệu về các sản phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT do doanh nghiệp bưu chính sở hữu và các sàn TMĐT khác; Đào tạo các kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh cho các hộ SXNN đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh trên sàn TMĐT.

Trong 02 ngày từ ngày 02-03/06/2022. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn Phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp), Sở Công thương cùng với các UBND huyện Thanh Bình và Tam Nông và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng số cho hộ sản xuất nông nghiệp (hộ SXNN), cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Thanh Bình, huyện Tam Nông tham gia sàn thương mại điện tử (sàn TMĐT) Voso.vn và Postmart.vn;

Nội dung triển khai các báo cáo viên sẽ thông tin đến các chủ thể: (1) Thông tin về sàn thương mại điện tử VOSO.VN: (i) Khởi tạo và vận hành gian hàng; (ii) Chính sách biểu phí sản TMĐT VOSO.VN; (iii) Hướng dẫn cài APP VOSO và đăng ký tài khoản; (iv) Thực hành; (2) Thông tin về sàn thương mại điện tử POSTMART.VN: (i) Giới thiệu về POSTMART.VN; (ii) Hướng dẫn cài APP/WEBSITE POSTMART; (iii) Quy trình thanh toán đốn soát; (iv) Quy trình xử lý khiếu nại; (v) Cách thực gói bọc hàng TMĐT nông sản;  (3) Thông tin về nâng tầm thương hiệu trên sàn thương mại điện tử với tên miền .VN: (i) Cách đăng ký tên miền; (ii) Gói dịch vụ; (iii) Bảng giá tên miền Việt Nam…

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\NAM 2022\QUI 2-2022\12. Mong Thuong_VPĐP\Tập huấn kỹ năng số cho hộ sản xuất nông nghiệp\Capture.JPG

(2)

Hình ảnh báo cáo viên hướng dẫn tập huấn cài APPVOSO đăng ký tài khoản và các hỗ trợ viên hướng dẫn chủ thể cài đặt phần mềm trên điện thoại thông minh

            Thông qua buổi tập huấn trên các sàn TMĐT và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ chủ thể như:  Tư vấn bán hàng, bảo quản, lưu kho, vận chuyển, kiểm soát, xây dựng thương hiệu thiết kế bao bì sản phẩm hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ chụp ảnh; Phát triển thương hiệu, ứng dụng công nghệ thúc đẩy kinh tế số địa phương; Là cầu nối giữa bà con nông dân và thị trường, đảm bảo cân bằng lợi ích cả 2 bên và tăng giá trị chung của cộng đồng; thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân, … vào hỗ trợ kết nối, tiêu thụ, thông tin thị trường các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP địa phương và chủ thể. Lựa chọn đưa lên sàn TMĐT các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào, các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ SXNN.  Đồng thời Thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên các sàn TMĐT do doanh nghiệp bưu chính sở hữu (postmart.vn và voso.vn)./.

Mộng Thường_VPĐP