Xuất bản thông tin

null Định hướng phát triển thị trường nhóm sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch cộng đồng và Điểm du lịch vùng ĐBSCL

Chi tiết bài viết Tin tức

Định hướng phát triển thị trường nhóm sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch cộng đồng và Điểm du lịch vùng ĐBSCL

Ngày 28/4/2022 tại thành phố Cao Lãnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo Định hướng phát triển thị trường nhóm sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch cộng đồng và Điểm du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Description: E:\trang web\NAM 2022\QUI 2-2022\3. Tan Vuong\2. Dinh huong phat trien thi truong\Capture.JPG

Hội thảo xoay quanh các nội dung về định hướng và giải pháp thúc đẩy phát triển nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2022; Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và nhu cầu hỗ trợ trong phát triển du lịch cộng đồng gắn với Chương trình OCOP của các địa phương và Chủ thể OCOP vùng ĐBSCL; Xác định một số định hướng trọng tâm của vùng ĐBSCL trong phát triển du lịch cộng đồng gắn với Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025.

Hội thảo là một trong các sự kiện của Diễn đàn Kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL “Liên kết cùng phát triển - Đồng Tháp năm 2022”, diễn ra tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 28/4-03/5/2022.

T. Vương