Xuất bản thông tin

null Châu Thành phát triển các sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Chi tiết bài viết Tin tức

Châu Thành phát triển các sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Toàn huyện Châu Thành hiện có 04 làng nghề, 18 hợp tác xã, 332 tổ hợp tác và 12 hội quán đang hoạt động sản xuất kinh doanh theo các ngành nghề chủ lực khác nhau.

 

Nhãn là sản phẩm chủ lực của huyện Châu Thành

Nhiều sản phẩm có thế mạnh như: Nhóm thực phẩm chế biến gồm bột và các sản phẩm từ bột, chả lụa, trái cây sấy, gạo; nhóm sản phẩm đặc trưng có nhiều tiềm phát triển, có thể tham gia  chương trình mỗi xã một sản phẩm: Nhãn, khoai lang, thanh long, các sản phẩm chế biến từ bột.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được xem là một trong những giải pháp phù hợp và cần thiết để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông  thôn mới của huyện. 

Năm 2019, huyện có 17 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP từ 03 sao trở lên. Nhìn chung, các sản phẩm đạt chứng nhận từ kinh tế vườn, kinh tế làng nghề của huyện đã và đang đem lại thu nhập lớn cho người dân.

Dự kiến, trong năm 2020, huyện sẽ tập trung hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo OCOP phát triển thêm 10 sản phẩm mới đạt từ 03 sao trở lên, trong đó có một số sản phẩm đạt 05 sao.

Để thực hiện mục tiêu trên, huyện sẽ chủ động phát triển các hình thức tổ chức hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh theo hướng ưu tiên phát triển kinh tế tập thể, các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, nhằm thúc đẩy và đặc trưng của huyện đạt tiêu chuẩn OCOP, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế./.

Theo dongthap.gov.vn